Per 01-01-2017 zijn wij gefuseerd met De Graafschap Dierenartsen en gaan wij onder deze naam verder.
Meer informatie over de fusie vindt u op de website van De Graafschap Dierenartsen.

Praktijk Doesburg: 0313 - 475 162

Ga naar de website

Runderen

De diergeneeskundige zorg voor uw rundvee wordt verzorgd door een team van vijf geborgde rundveedierenartsen.
Onze werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op bedrijfsbegeleiding en advisering, individuele diergezondheid en spoedeisende hulp.

Voor het maken van een afspraak op diezelfde dag zijn wij van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8.00 -  9.00 uur. Voor overige vragen en medicijnbestellingen zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00 uur. Voor spoedeisende hulp zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Buiten de kantooruren wordt u automatisch met de dienstdoende dierenarts doorverbonden.

Als u op de hoogte wilt blijven van al het nieuws, acties en lezingen, houd u dan op deze website onze rubriek Actueel in de gaten, meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via info@wijdseland.nl of like ons op facebook.

Hieronder treft u een aantal links aan die van belang kunnen zijn voor u als rundveehouder:

  • Flowcharts uit de richtlijn droogzetten die op overzichtelijke wijze aangeven hoe er per 1 januari 2014 moet worden omgegaan met de inzet van antibiotica tijdens het droogzetten van uw melkvee:

Droogzetten met behulp van koecelgetalbepaling
Droogzetten met behulp van andere diagnostische methoden dan koecelgetalbepaling

Het document om bij melkmonsters in te leveren vindt u hier

De wachttijdenlijst diergeneesmiddelen van DGC 't Wijdseland rundvee vindt u hier

Werklijst bedrijfsbezoek DGC 't Wijdseland Klik hier

Enkele filmpjes van de behandeling van een rund met OrbeSeal® 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Gezondheidsdienst: www.gddeventer.com